Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» นอนดีชีวีมีสุข "มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 4"    (อ่าน 302)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน โครงการนอนดีชีวีมีสุข "มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 4" ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมนพกล ทองโสภิต ชั้น 3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงาน ได้มีการเสวนาและบรรยาย ในห้วข้อ "การนอนกับชีวิต" และ "ไขปัญหาคาใจ ข้อข้องใจเกี่ยวกับ CPAP" โดย พญ.เบญจมาศ  อินทรโภคา ประธานการจัดงาน และ Holistic approach in OSA : Mission Possible Obstructive in sleep apnea โดย อ.นพ.สุริยะ พันธชัย ศัลยแพทย์เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาศัลยกรรม อ.นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ แพทย์เฉพาะทางหน่วยสารอาหาร สาขาโภชนาวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประกอบด้วยนิทรรศการ และซุ้มวิชาการต่างๆ อาทิ ซุ้มคัดกรอกปัญหาการนอน ซุ้มการวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์พิเศษ Polysomnography ซุ้มสาธิตและการดูแลรักษาเครื่อง CPAP ซุ้มความรู้เกี่ยวกับการนอน วงจรการนอนและการหยุดหายใจ ซุ้มนิสัยการนอนหลับที่ดี การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และโภชนาการสำหรับคนอ้วน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณปีย์ มาลากุล ณ อยุทธยา ประธานกรรมการเครือแปซิฟิก, สถานีวิทยุ จส100 และประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์ พับลิซชิ่ง จำกัด เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และคุณปีย์ มาลากุล ณ อยุทธยายังให้เกียรติ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ "ลมหายใจที่2"

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายองค์กรในการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ป่วย การซักถามปัญหาของผู้ป่วย โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเป็นผู้ให้คำตอบอย่างเป็นกันเอง พร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษจากผู้มากด้วยคุณวุฒิ และมีคุณูปการกับคณะแพทยศาสตร์ และแผ่นดินในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ด้อยโอกาสเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่กับครอบครัว

การนอนเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต เราใช้เวลาของชีวิตมากกว่าหนึ่งในสามในผู้ใหญ่ และมากกว่าครึ่งในเด็ก ไปกับการนอน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนสะสมพลังงานในการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงกลางวัน การนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นโรคการนอนที่พบมากที่สุด ซึ่งพบได้มากตามอายุที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้มีอายุยืน โดยคาดว่าในปี 2464 นี้จะมีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี ถึง 20%ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นโรคนอนกรนจึงเป็นโรคที่ต้องมีการให้ความรู้แก่ประชากรอย่างมาก เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือ กับปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้มีปัญหาส่วนมากมักไม่ทราบว่าตัวเองมีอาการ จนกระทั่งอาการรุนแรง จนเกิดภาวะนอนไม่พอ หรือไม่โรคแทรคกซ้อน เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อัมฤษต อัมพาต เป็นต้น โดยผู้จัดมีวัตถุประสงค์ให้การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรอก และเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มเพื่อลดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

บริษัทสเปซเมด จำกัด ได้มอบเครื่อง Auto CPAP ให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 20 เครื่องเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย

 

 

 Poster : admin | 2 พฤศจิกายน 61 05:05:58


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515