Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» หยุด!!!! กินปลาดิบ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว    (อ่าน 182)

   มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและภาคีเครือข่าย เดินรณรงค์ให้ความรู้ในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก (World CCA Day) ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์   โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี พร้อม น.ส.กาญจนา สิมะจารึก  หัวหน้างานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมพยาบาลจากงานบริการพยาบาล  ได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคและอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีของประเทศไทย ที่นับเป็นมฤตยูเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยไปกว่าปีละ 20,000 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทางสถาบันฯ และมูลนิธิฯ จึงขอความร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรับรู้ร่วมกันถึงภัยจากปัญหานี้ และช่วยกันป้องกันกำจัดโรคนี้ให้หายไปจากประเทศไทย

 Poster : admin | 15 กุมภาพันธ์ 62 08:21:24


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515